Pastoral

El Centre Tarraconense El Seminari és, també, un espai d’acollida per a les diferents tasques pastorals que es desenvolupen a l’arxidiòcesi.

Entre altres, s’hi duen a terme les formacions mensuals per a preveres, els cursos bíblics d’estiu, trobades diocesanes de Càritas, reunions i jornades de les diferents delegacions diocesanes, trobades arxiprestals, vetlles de pregària, celebracions litúrgiques, concerts, cursos de formació a través de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós i també les activitats pròpies de la Fundació Santa Maria de Siurana.

Capella major del Seminari

Capella neogòtica, situada en el cor de l’edifici, ja que els dos claustres s’articulen a partir de la seva centralitat. Des de l’atri de la porta principal s’hi accedeix mitjençant una escala noble.

Biblioteca

La magnífica biblioteca neoclàssica del XIX, biblioteca del Seminari Pontifici conté un important fons bibliogràfic i documental que ens remunta al segle XIII amb més de 100.000 volums, molts dels quals incunables.

S’hi ha sumat una biblioteca oberta als ciutadans amb un marcat ús formatiu i acadèmic, on oferir espais de reflexió, treball i diàleg per a tots aquells que veuen la cultura com un valor per entendre el món actual.

INSTITUT DE CIÈNCIES RELIGIOSES SANT FRUCTUÓS

L’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» (ISCR «Sant Fructuós»- INSAF) és la institució acadèmica de l’Arxidiòcesi de Tarragona que ofereix els estudis teològics superiors en Ciències Religioses (Batxillerat i Llicenciatura), reconeguts civilment i eclesiàsticament.

L’ISCR «Sant Fructuós» té per finalitat la formació dels fidels ―laics i religiosos― amb vista a l’enriquiment de la seva vida cristiana, a la capacitat de donar raó de la pròpia fe.

FUNDACIÓ SANTA MARIA
DE SIURANA

La Fundació Santa Maria de Siurana és una entitat educativa de referencia en tota la província de Tarragona, oferint un servei d’ orientació, de serveis educatius, d’educació i de servei a les persones en totes les seves vessants i de qualitat pedagògica.
Seminari Major Interdiocesà

Des de l’any 1968 el Seminari Major es va traslladar a Barcelona perquè els seminaristes poguessin estudiar a la Facultat de Teologia, i així continua en l’actualitat. Les diòcesis de Tarragona, Girona, Solsona, Urgell i Vic, a les quals més tard s’hi afegí Lleida i encara després Tortosa van iniciar la formació dels seminaristes en comú el curs 1988-89, a l’edifici del carrer Casp 49, actual Seminari Major Interdiocesà »