Exposició fotogràfica "Cristians perseguits al s.XXI"

Al s. XXI les xifres de cristians perseguits són tan alarmants com al segle XX. Actualment hi ha 350 milions perseguits per la seva fe: discriminació, violència, assassinats…És el preu que han de pagar per la seva fidelitat a Jesucrist i a l’Església.

IMG_8552

L’exposició fotogràfica mostra un total de 23 imatges de països on germans nostres pateixen persecució. Al final del recorregut per l’exposició els visitants reben unes cites evangèliques sobre la persecució, el perdó, etc. i es convida a meditar-les i a resar amb força pels cristians perseguits.

A més, amb 3 panells s’expliquen detalladament els testimonis actuals de persones i grups de fidels que han patit l’atac i el martiri per fidelitat a l’Evangeli.

IMG_8554

Exposició organitzada per la Fundació Ajuda a l’Església necessitada, fundació de la Santa Seu promoguda pel papa Pius XII i iniciada pel P. Werenfried van Straaten l’any 1947 per ajudar pastoralment a l’església molt pobra o que sofreix persecució en qualsevol part del món. Aquesta Fundació desenvolupa projectes en 140 països.

Més informació a www.ayudaalaiglesianecesitada.org