Diàleg Missió-Cooperació

El Centre Tarraconense va acollir el dilluns 17 de setembre el primer diàleg Missió-Cooperació, organitzat perla Delegació Diocesana de Missions, sota el títol “Interpel·lació des de la mútua experiència de Projecció personal al costat-i dels empobrits”. La trobada, amb una notable afluència de públic, va aconseguir un intercanvi informal d’experiències i inquietuds des de la doble perspectiva que ofereix el treball dels missioners i els cooperants internacionals. Per això es va comptar amb la participació de Mons Lluís Solé Fa, bisbe de Trujillo amb una dilatada trajectòria en les comunitats indígenes d’Hondures, i el Dr Xavier Manubens Bertran, traumatòleg que treballa des de fa més d’una dècada en diversos projectes de l’Índia , Haití i Txad. Va moderar la trobada l’advocat i escriptor Danel Arzamendi Balerdi.

El desenvolupament del diàleg va permetre analitzar diversos aspectes d’aquesta tasca, com les coincidències i diferències entre ambdós àmbits, l’adequada perspectiva personal amb la qual s’ha d’afrontar la cooperació, la necessitat d’emmotllar l’objecte i circumstàncies de la tasca al destinatari d’aquesta, els efectes de la crisi econòmica en els programes d’ajuda als països en vies de desenvolupament, l’intercanvi d’òptiques i valors que suposa la col·laboració amb aquests pobles, o la conveniència de donar un nou impuls al voluntariat.